Vegetační úpravy

- provádíme realizace sadových úprav dle stanoveného nebo námi zpracovaného projektu

- vysazujeme vzrostlé stromy se zemním balem jako aleje při liniových stavbách, solitery v parcích a zahradách;

K výsadbám stromů dodáváme standardní kůlové kotvení nebo podzemní kotvu florapas

-vysazujeme zapojené keřové skupiny, soliterní keře, ornamentní záhony z cibulovin, letniček případně trvalek a mobilní zeleň

- provádíme mulčování borkou, štěpkou nebo drcenou slámou s použitím mulčovací plachetky
- u veškerých dřevin zajišťujeme rozvojovou péči; tzn. zapěstování, zpětný řez, okopávku, pletí, doplnění mulče, přihnojení, chemické odplevelení, zazimování náchylných výsadeb

- u vzrostlých porostů provádíme pěstitelské zásahy formou řezu na čípek, sanitární řez, hlavový řez, průklest, zmlazení keřů, řez a tvarování živých plotů

Komentáře nejsou povoleny.