Dřevorubecké práce

- provádíme kácení stromů v obytné zástavbě, liniové a sídelní zeleni, na hřbitovech, v lesních porostech, formou těžby i probírky
- rizikové kácení, za použití vysokozdvižné plošiny i lezeckou metodou, obojím postupně spouštíme odřezané části koruny až po samotný pařez stromu
- vytěžené dřevo jsme schopni zákazníkovi dále zpracovat na katru, nebo rozštípat na palivo, ostatní dřevní odpad nadrtíme na dřevní štěpku, po dohodě odvezeme
- nabízíme frézování pařezů pod úroveň terénu s následnou terénní úpravou povrchu
- k dřevinám navrženým ke kácení vypracujeme dendrologický posudek pro žádost o pokácení

Komentáře nejsou povoleny.